Om uddannelseslæger


Klinikken deltager i videreuddannelse af yngre læger. Dette er både udfordrende og inspirerende, til gavn for patienterne, de yngre læger og os. Vi håber at I vil tage godt imod dem.


Uddannelseslægen er en færdiguddannet læge.

Nedenfor kan du se de forskellige typer uddannelseslæger du kan støde på hos Lægerne Baandrup & Secher:
  
Basislæger

 • Er nyuddannede læger der som minimum har haft 6 måneder på sygehus
 • De vil være 6 mdr. i klinikken

  

Introduktionslæger

 • Er læger med ofte 1-2 års klinisk erfaring, som overvejer at blive praktiserende læge
 • De vil være 6 mdr. i klinikken


Fase 1 læger

 • Er læger som er i gang med deres almen medicinske speciallæge uddannelse
 • Ofte 1-4 års erfaring
 • De vil være 6 mdr. i klinikken

  

Returlæger

 • Efter fase 1 har de yngre læger et 30 mdrs. forløb på Hospitalet, 6 mdr. ad gangen på forskellige afdelinger. I dette forløb vil de komme i klinikken ca. 1 dag om måneden

  
Fase 2 læger

 • Er læger som vender tilbage til klinikken efter deres hospitalsforløb, altså fortsættelse af deres almen medicinske speciallæge uddannelse. 
 • De vil være i klinikken i 6 mdr.

  

Fase 3 læger

 • Er erfarne læger som er på vej ud i egen praksis; men er hos os 1 år for at lære om alt det administrative.