PNEUMOKOK-VACCINATION


Der foreligger ikke fra myndighedernes side en generel anbefaling af pneumokokvaccination af personer over 64 år, som det er tilfældet for influenza, hvorfor vaccinen ikke er gratis.

Såfremt du skal vaccineres mod pneumokokker, anbefales som udgangspunkt den 13-valente vaccine (Prevenar).

Hvis du ønsker vaccinen, skal du ringe til klinikken - her vil du få afklaret om du er berettiget til tilskud, få lavet recept på vaccinen samt få booket tid til indgivelse.

Hvis du er berettiget til tilskud, vil selve indgivelsen være gratis for dig (vaccinen skal du betale for på apoteket). 

Hvis du ikke er berettiget til tilskud, vil indgivelse af vaccinen koste kr. 200,00 (derudover skal du betale for vaccinen på apoteket).

Prisen på vaccinen (uden tilskud) kan du se her.

Grupper med forhøjet risiko for pneumokoksygdom, som ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens bestemmelser om klausuleret tilskud, er ikke omfattet af noget vaccinationsprogram, og eventuel vaccination er derfor for egen regning.

Du kan her læse om hvem der får tilskud til pneumokokvaccine.